Poskytované služby

Mezinárodní advokátní kanceláře
Moreno Vlk & Asociados.

30 let praxe a zkušeností.

Jaké služby poskytujeme?

Paleta právních a advokátních služeb naší kanceláře pojímá veškerý rozsah problematiky občanského, obchodního, správního, trestního, mezinárodního i sportovního práva, včetně veškerých extenzí k nim náležejících.

V následujícím textu přinášíme stručný přehled našich služeb z oblasti rodinného a rozvodového práva:

  • Zastupování při mimosoudním jednání s protistranou
  • Komplexní vedení sporu
  • Koncipování předmanželských smluv a dohod o zúžení společného jmění manželů (dále jen SJM)
  • Zastupování v rozvodovém řízení včetně sepisu dohod pro tzv. „rozvod dohodou“ (dohody o úpravě poměrů nezletilých dětí po dobu rozvodu a po něm a o vypořádání vzájemných majetkových vztahů a práva a povinnosti společného bydlení pro dobu po rozvodu).
  • Zastupování v řízení o výživné nezletilých dětí, manželů a mezi příbuznými.
  • Zastupování v řízení o vypořádání společného jmění manželů.
  • Složité rozvody
  • Rozvody s mezinárodním prvkem
  • Obrana proti extrémním alimentům (jak extrémně vysokým, tak extrémně nízkým)
  • Řešení situací s prvky domácího násilí

Veškeré výše zmíněné služby poskytujeme na území České republiky, Španělského království, Slovenské republiky a v neposlední řadě i na některých územích Latinské Ameriky.

VítěZ CENY

Byli jsme oceněni jako "Právnická firma roku" v letech 2013-2020

Tým odborníků

Všichni členové našeho týmu jsou vysoce kvalifikovaní a vzdělaní v nejlepších institucích.

Spolupráce

Spolupracujeme s mnoha podniky, abychom plně vyhověli vašim požadavkům.

Jazyků
%
Úspěšnost
+
spokojených klientů

Jak to vypadá v praxi?

Advokátní kancelář Moreno Vlk & Asociados je spolehlivým a důvěryhodným partnerem pro řešení tak těžkých životních situací, jakými mohou být právě i četné spory a rozepře spadající do oblasti rodinného a rozvodového práva.

Ukončení manželství je velmi psychicky náročným obdobím, proto se snažíme na základě požadavků našich klientů vše vyřešit v co nejkratším čase. Náš zkušený tým vyjedná optimální podmínky podle Vašich požadavků.

Naše advokátní kancelář je navíc výbornou volbou pro řešení rodinných vztahů s mezinárodním prvkem a pro řešení případných soudních sporů z těchto vztahů vyvozených. Díky špičkové znalosti španělského jazyka (na úrovni rodilých mluvčích), práva a regionálních zvyklostí Pyrenejského poloostrova a Latinské Ameriky jsme schopni předcházet nesmírně závažným komplikacím i u na první pohled nevinných právních úkonů a mezinárodní korespondence obecně.

V případě, že Vás obsah výše uvedeného textu zaujal natolik, že uvažujete o navázání partnerského vztahu s naší advokátní kanceláří, kontaktujte nás prosím prostřednictvím některého z údajů uvedených v záložce Kontakt na těchto webových stránkách.

Na spolupráci s Vámi se těší
MVA

Čím se řídí advokátní kancelář Moreno Vlk & Asociados

Naše dosavadní výsledky nás zavazují.

Kancelář se pravidelně umisťuje na předních příčkách v rámci soutěže Právnická firma roku a je doporučována jako právnická firma v top třiceti právnických firmách v České republice. V oblasti rodinného práva a rodinného práva s mezinárodním prvkem dosahuje advokátní kancelář mimořádných výsledků. Klademe důraz na absolutní loajalitu ke klientovi, absolutní dodržování advokátní mlčenlivosti a důsledné hájení zájmů klienta. Řídíme se pravidlem spokojeného klienta. Velmi prostě a naprosto zásadně.

Advokátní kancelář Moreno Vlk & Asociados je spolehlivým a důvěryhodným partnerem pro řešení tak těžkých životních situací, jakými mohou být právě i četné spory a rozepře spadající do oblasti rodinného a rozvodového práva. Značná část lidí se často (nejen jednou za život) dostane do situace, která již zkrátka není slučitelná s manželským životem. V takovémto okamžiku si ze všeho nejvíce přejí, aby se vše potřebné vyřešilo v co možná nejkratším čase, za účasti co možná nejmenšího počtu přihlížejících a s co nejmenšími časovými, finančními, ale zejména také emočními náklady. Přesně takový druh právní pomoci můžete očekávat v naší advokátní kanceláři, která si své dobré jméno buduje nejenom na vysoké profesionalitě a erudici svých členů, nýbrž i na osobních investicích a energickém přístupu k dané problematice.