O nás

Kdo jsme a jaké jsou naše zkušenosti na poli advokacie?

Mezinárodní advokátní kanceláře Moreno Vlk & Asociados s více než 30 lety praxe a zkušeností.

O nás

Naše advokátní kancelář je v současné době tvořena týmem více než dvaceti vysoce kvalifikovaných právníků a účetních zaměstnanců, kteří své profesionální právní služby momentálně poskytují až ve třech cizojazyčných oblastech světa.

Ročně řešíme v ČR přes 50 rozvodových a rodinných případů, které vždy dovedeme do zdárného konce. Naší výhodu je přitom multidisciplinární působnost a odpovídající klientský servis. Vždy je zde pro Vás a Vaše starosti někdo, kdo Vám bude po celou dobu oporou. V drtivé většině případů Vám není přiřazen pouze jeden právník, ale tým, který na Vaší kauze pracuje komplexně a s pevně stanoveným cílem.

Naše názory jsou přijímány na odborných konferencích a v odborném i denním tisku. Utváříme judikaturu ve věcech našich klientů a věříme, že Vám zde nabyté informace budou k co největšímu užitku. Těšíme se na případnou spolupráci.

rozvodove-pravo-kdo-jsme

Nechte se u nás hýčkat kvalitou i šíří námi poskytovaných služeb.
Máme pro to prostor i personální obsazení.”

VítěZ CENY

Byli jsme oceněni jako "Právnická firma roku" v letech 2013-2020

Tým odborníků

Všichni členové našeho týmu jsou vysoce kvalifikovaní a vzdělání získali v nejlepších institucích.

Spolupráce

Spolupracujeme s mnoha podniky, abychom plně vyhověli Vašim požadavkům.

Zkušenosti v oboru rodinného a rozvodového práva

Nabízíme kompletní zastoupení ve věcech rodinného a rozvodového práva. V tomto právním odvětví se pohybujeme již od roku 1986 a poradíme si s řešením zdánlivě neřešitelných situací. Máme zkušenosti se zastupováním klientů při sporných i nesporných rozvodech, se spory o svěření dítěte do péče či se zastupováním při vypořádání společného majetku.

Za dobu naší působnosti jsme pomohli co možná nejrychleji projít rozvodovým řízením či soudním sporem více než 450 klientům. Pokud se tedy nacházíte ve svízelné situaci, oslovte nás i Vy. Ve všech ohledech jsme vždy na Vaší straně a po celou dobu rozvodového řízení či sporu Vám budeme oporou.

Partner/zakladatel

Doménou jeho praxe v rodinném právu je otázka extrémně vysokého/nízkého výživného, exekuční a majetkové spory rodinné oblasti, vztahy při vypořádání SJM, otázky styku a péče o nezletilé, speciální statkové otázky, zastoupení v otázkách správy majetku osvojených nezletilých, opatrovnictví či poručnictví. Otázky zvláštních úprav styku s nezletilými a výchovných opatření, neshod ohledně podstatných záležitostí nezletilých, správy majetku nezletilých a jejich právních jednání.

Advokát, partner kanceláře

Vedoucí týmu civilního, rodinného a rozvodového práva, s dlouholetou praxí z více než stovky případů rodinného práva, zejména přeshraničních rodinných vztahů, mezinárodních prvků, otázek výživného a majetkového vypořádání atd.

Advokát, mediátor

Zaměřena na tradiční rozvodovou a rodinněprávní problematiku s dlouholetou praxí, též s přesahem do trestní oblasti a přestupkové problematiky.

Advokát

Zaměřena na trestní aspekty a standardní rodinněprávní problematiku.

Advokát

Zaměřena na tradiční rozvodovou a rodinněprávní problematiku s dlouholetou praxí.

Advokát

Dlouhodobě se specializuje na procesní zastoupení, tradiční rozvodovou a rodinněprávní problematiku.

Advokát

Vyřizuje agendu úpravy poměrů k nezletilým a rozvodového práva ve Španělském království a dále řízení s prvky mezinárodními mezi Českou republikou, Slovenskem a Španělskem, včetně dědických otázek.

Advokát

Procesní specialista, v rodinném právu s dlouholetou praxí ve Španělsku včetně otázek dědictví, úpravy poměrů a opatrovnictví.

Advokát

Vyřizuje agendu úpravy poměrů k nezletilým dětem a výživného. V rozvodovém právu se věnuje standardním řízením spojeným zejména s úpravou poměrů k nezletilým dětem a dále sporům spojeným s vypořádáním společného jmění manželu, případným úpravám majetkových poměrů manželů.

Advokát

V rodinné právní problematice se věnuje zejména otázkám úpravy poměrů k nezletilým dětem, styku s nezletilými dětmi a otázkám výživného.

Advokát

V právní praxi se zaměřuje na agendu úpravy poměrů k nezletilým dětem, rozvodové právo, vypořádání společného jmění manželů se zaměřením též na mezinárodní prvek, česko-slovenské vztahy a agendu ve vztahu ke Španělskému království včetně dědických otázek.