Home

Rozvodové Právo

Citlivé téma. Rozvod a rodinné vztahy, vztahy k dětem. Alimentační povinnosti, vypořádání majetku. A mnohem více.
Advokátní kanceláře Moreno Vlk &  Asociados je Váš specialista s dlouholetou tradicí a zkušenostmi.
Advokátní kanceláře Moreno Vlk & Asociados

Rozvodové právo

Pokud chcete rozvodu předejít a do manželství teprve vstupujete, jste tu správně.
Pokud vás čeká rozvod, nebo potřebujete upravit výživné, jste tu také správně.

Poradíme vám ohledně celého rozvodového řízení a budeme stát po vašem boku od začátku až do úplného konce.

Jazyků
Právníků
případů za posledních 10 let
Rozvodové právo

Pomůžeme vám

 • Obranu proti extrémním alimentům (jak extrémně vysokým, tak extrémně nízkým)
 • Úpravy styku se zaměřením na reálné a dlouhodobě perspektivní úpravy styku a poměrů
 • Rozvodová řízení bez následků v podobě výživného, blokace nemovitostí a podobných situací
 • Řešení rodinného postavení klienta a jeho poměrů, zejména vlastnictví obchodních podílů, akcií a investic
 • Řešení rodinných vztahů s mezinárodních prvkem a soudních řízení ve více zemích
 • Komplexní řešení rodinné situace, poměrů, alimentů, vypořádání majetku
 • Rozvody „citlivé“ – postavením klienta, výší majetku, okolnostmi rodinných poměrů, medializace případu
 • Řešení situací s prvky domácího násilí a předstíraného domácího násilí
 • Statusové otázky rodinných a osobních vztahů, péče o majetek a správu nezletilých, nesvéprávných
 • Komplikované otázky dědictví, závětí a vydědění,
 • Právní vztahy při poručenství a osvojení – zejména vztahy, kdy místo rodičů jednají prarodiče či tety a strýcové

Rozvodové právo

Moreno Vlk & Asociados
Rozvodové právo

Poskytované služby

Paleta právních a advokátních služeb naší kanceláře pojímá veškerý rozsah problematiky občanského, obchodního, správního, trestního, mezinárodního i sportovního práva, včetně veškerých extenzí k nim náležejících.

Zde se zaměřujeme na právo rodinné a právo rozvodové a službám námi v této oblasti poskytovaným. Zárukou jejich kvality budiž vysoká profesionalita a erudice našich právníků a široká paleta našich stávajících spokojených klientů.

Rozvodové právo

Naše služby z oblasti rozvodového a rodinného práva:

 • Zastupování při mimosoudním jednání s protistranou
 • Komplexní vedení sporu
 • Koncipování předmanželských smluv a dohod o zúžení společného jmění manželů (dále jen SJM)
 • Zastupování v rozvodovém řízení včetně sepisu dohod pro tzv. „rozvod dohodou“ 
 • Zastupování v řízení o výživné nezletilých dětí, manželů a mezi příbuznými.
 • Zastupování v řízení o vypořádání společného jmění manželů.
 • Rozvody s mezinárodním prvkem
 • Obrana proti extrémním alimentům (jak extrémně vysokým, tak extrémně nízkým)
 • Řešení situací s prvky domácího násilí
Rozvodové právo

Veškeré výše zmíněné služby poskytujeme na území České republiky, Španělského království, Slovenské republiky a v neposlední řadě i v některých zemích Latinské ameriky.

Dovolte nám zde na základě naší dlouholeté zkušenosti apelovat na klienty s potenciálním mezinárodním problémem a zdůraznit, že sama znalost španělského jazyka nemůže nikdy nahradit vzdělání a praxi, kterou disponuje advokát z domácího prostředí. Tu nenahradí ani vzájemná spolupráce s advokátními kancelářemi ve španělsky mluvících zemích. Proto zde ještě jednou zdůrazňujeme – konzultujte s námi ihned Vaši věc, jinak můžete očekávat nesmírně závažné následky u na první pohled nevinných právních úkonů a korespondence obecně.

S naší advokátní kanceláří se podobným nesnázím a bezvýchodným situacím vyhnete. Díky tomu, že s námi působí řada zkušených domácích advokátů, advokátů z oblastí Španělska či Latinské Ameriky, jsme schopni poskytovat nejen služby jazykové (jak je tomu u většiny advokátních kanceláří podobného typu), nýbrž i takzvané služby regionální, což znamená, že vždy přesně víme, jaké kroky je v závislosti na daném regionu a tamních zvyklostech potřeba v daném případě podniknout, čímž přímo zamezujeme nejrůznějším potenciálním nepříjemnostem, které by mohly daný případ v negativním smyslu ovlivnit.

 

Získané ceny
patříme
podporujeme