Poskytované služby v rámci španělského a mezinárodního práva | Moreno Vlk & Asociados - právní kancelář pro domácí i mezinárodní právo

mobil- GSM+420 777 707 768 e-maildotaz@rozvodovepravo.cz  +420 774 641 491
Nacházíte se zde: www.rozvodovepravo.cz  » SPANELSKEPRAVO  » Poskytované služby - španělské právo  » Poskytované služby v rámci španělského a mezinárodního práva

Poskytované služby v rámci španělského a mezinárodního práva

Naše kompletní služby
v rámci španělského a mezinárodního práva

Advokátní kancelář Moreno Vlk & Asociados nabízí svým klientům vysoce profesionální a komplexní služby v rámci Španělska a mezinárodního práva, jejichž vysokou kvalitu zaručují jednak bohaté jazykové a profesní zkušenosti všech členů našeho mezinárodního právního týmu a jednak velmi bohaté spektrum našich dosavadních spokojených klientů.


V rámci České republiky nejvíce poskytujeme …

 • Zastoupení ve Španělském království a Latinské Americe a to zejména vymáhání pohledávek, náhrady škody, pojistné události, nemovitosti, rodinné právo, trestní právo, obchodní společnosti.
 • Komplexní právní zastoupení pro investory ze Španělského království.
 • Zasoupení pro české občany a firmy investující ve Španělsku zejména do nemovitostí, posouzení a zastoupení v soudních sporech a smluvních vztazích se španělským právem nebo právem Latinské Ameriky.

 V rámci Španělského království klientům poskytujeme …

 • Zastupování před civilními a obchodními soudy
 • Právní vztahy k nemovitostem a právní otázky urbanismu
 • Zastupování při jednání se státní správou
 • Agenda obchodních společností
 • Zastoupení v České republice a Slovenské republice
 • Rodinné právo a SJM
 • Trestní právo

 V rámci Slovenské republiky klientům poskytujeme…

 • Zastoupení ve Španělském království – vymáhání pohledávek, náhrady škody, nemovitosti, rodinné právo, trestní právo, obchodní společnosti.
 • Zastoupení španělských a španělsky hovořících klientů – obchodní vztahy, rodinné právo, trestní právo, pojistná plnění, přeshraniční spory.
 • Generální praxe v oboru občanského, obchodního, trestního a pracovního práva

Advokátní služby pro korporátní klientelu…

Spolupráce se Španělsko – českou obchodní komorou a Španělsko – slovenskou obchodní komorou

Pro korporátní klientelu poskytujeme komplexní portfolio právních služeb, které vychází z koncepce tradičního a úplného právního poradenství, smluvní prevence a předcházení vzniku sporů s důrazem na eliminaci rizik pro statutární orgány společnosti v rozsahu plně odpovídajícímu jak středoevropskému spektru požadovaných služeb, tak organizačním a servisním službám poskytovaných běžně ve Španělském království.

 by NOOFFICE*

Moreno Vlk & Asociados  © 2021