O Moreno Vlk & Asociados | Moreno Vlk & Asociados - právní kancelář pro domácí i mezinárodní právo

mobil- GSM+420 777 707 768 e-maildotaz@rozvodovepravo.cz  +420 774 641 491
Nacházíte se zde: www.rozvodovepravo.cz  » SPANELSKEPRAVO  » O nás  » O Moreno Vlk & Asociados

O Moreno Vlk & Asociados

O NÁS

jednou z našich hlavních specializací je kromě poskytování širokého spektra advokátních služeb ze všech právních odvětví také právo španělské a v návaznosti na něj i poskytování komplexních právních služeb v tomto překrásném a tradičním evropském jazyce.

Kdo jsme a jaké máme zkušenosti?
Naši advokátní kancelář v současné době tvoří tým více než dvaceti vysoce kvalifikovaných právníků a účetních zaměstnanců. Působíme v České republice, Španělském království, na Slovensku, v Portugalsku a v zemích Latinské Ameriky. 
Kancelář založili před 15 lety JUDr. Václav Vlk a José Julio Moreno Baena.

JUDr. Václav Vlk
absolvoval Právnickou fakultu Univerzity Karlovy v Praze. Zaměřuje se zejména na přípravu procesních strategií pro klienty, všeobecné právní poradenství v oblasti občanského práva, všeobecné právní poradenství v oblasti obchodního práva, zastupování ve sporech týkajících se obchodních společností, nekalé soutěže, arbitrážních řízeních, procesní zastupování v občanském a rodinném právu. V trestním právu se věnuje obhajobě v hospodářských trestných činech a trestných činech veřejných činitelů. Dále se věnuje odpovědnostním vztahům a náhradě škody vůči státu.

José Julio Moreno Baena je absolventem Universidad de Comillas, Instituto Católico. Postgraduální studium absolvoval na Universidad de Venezuela de Técnicas de Selección y Orientación de Personal a v současné době se orientuje zejména na investiční poradenství ve věcech nemovitostí. Je odborníkem na stavební právo a otázky související s urbanizací.


JAKÉ SLUŽBY POSKYTUJEME?

Naše advokátní kancelář poskytuje velmi široké spektrum právních a advokátních služeb, které však nejsou hlavním tématem těchto stránek a proto v případě zájmu o získání informací ohledně některé ze služeb spadajících do oblasti občanského, obchodního, správního, trestního či rodinného práva neváhejte navštívit některou z našich paralelních webových stránek (www.moreno-vlk.eu | www.rozvodovepravo.cz | www.spanelskenemovitosti.cz | www.abogadopraga.cz ).

V následujícím textu přinášíme stručný přehled našich služeb z oblasti španělského a mezinárodního práva:

V rámci České republiky nejvíce poskytujeme …

zastoupení ve Španělském království a Latinské Americe a to zejména vymáhání pohledávek, náhrady škody, pojistné události, nemovitosti, trestní právo, rodinné právo, obchodní společnosti. Komplexní právní zastoupení pro investory ze Španělského království. Zastoupení pro české občany a firmy investující ve Španělsku, zejména do nemovitostí, posouzení a zastoupení v soudních sporech a smluvních vztazích se španělským právem nebo právem Latinské Ameriky.

V rámci Španělského království klienti požadují …

zastupování před civilními a obchodními soudy, právní vztahy k nemovitostem a právní otázky urbanismu, zastupování při jednání se státní správou, agenda obchodních společností, zastoupení v České republice a Slovenské republice, rodinné právo a SJM, trestní právo.

V rámci Slovenské republiky poskytujeme…

zastoupení ve Španělském království – vymáhání pohledávek, náhrady škody, nemovitosti, trestní právo, rodinné právo, obchodní společnosti. Zastoupení španělských a španělsky hovořících klientů – obchodní vztahy, rodinné právo, pojistná plnění, přeshraniční spory. Generální praxe v oboru občanského, obchodního, pracovního práva.

Služby pro korporátní klientelu…

Spolupráce se Španělsko – českou obchodní komorou a Španělsko – slovenskou obchodní komorou. 

 

 PŘEDNOSTI NAŠÍ ADVOKÁTNÍ KANCELÁŘE:

  • Přímá mezinárodní spolupráce v rovině Praha-Madrid-Bratislava
  • Vysoká profesionalita
  • Hluboká znalost španělského jazyka a tamějších zvyklostí
  • Individuální přístup ke klientům
  • Výhody klasické advokacie
  • Pozitiva zázemí velké kanceláře (více než 20 kvalifikovaných právníků a účetních zaměstnanců)
  • Střední právnická firma, vhodná pro individuální i korporátní požadavky
  • Práce s médii a PR klienta

JAK TO VŠECHNO VYPADÁ V PRAXI?

Rádi bychom zde uvedli jedno důležité a obecně platné upozornění týkající se odlišností při poskytování právních služeb ve Španělském království a Latinské Americe. Musíme zde na základě naší dlouholeté zkušenosti apelovat na klienty s potenciálním mezinárodním problémem a zdůraznit, že sama znalost španělského jazyka nemůže nikdy nahradit vzdělání a praxi, kterou disponuje advokát z domácího prostředí. Tu nenahradí ani vzájemná spolupráce s advokátními kancelářemi ve španělsky mluvících zemích. Proto zde ještě jednou zdůrazňujeme – konzultujte s námi ihned Vaši věc, jinak můžete očekávat nesmírně závažné následky u na první pohled nevinných právních úkonů a korespondence obecně.

Díky tomu, že u nás působí řada zkušených domácích advokátů z oblastí jako je Španělsko či Latinská Amerika, jsme schopni poskytovat nejen služby jazykové (jak je tomu u většiny advokátních kanceláří podobného typu), nýbrž i takzvané služby regionální, což znamená, že vždy přesně víme, jaké kroky je v závislosti na daném regionu a tamních zvyklostech potřeba v daném případě podniknout, čímž přímo zamezujeme nejrůznějším potenciálním nepříjemnostem, které by mohly daný případ v negativním smyslu ovlivnit.

Díky zaujetí pro advokátní povolání, vysoké míře profesionality a individuálnímu přístupu ke klientům je pak naše kancelář tou pravou volbou nejen pro řešení individuálních, ale i korporátních požadavků.

 

Na spolupráci s Vámi se těší, 
MVA

OSTATNÍ ADVOKÁTI MLUVÍ ŠPANĚLSKY,

MY JSME ŠPANĚLŠTÍ ADVOKÁTIby NOOFFICE*

Moreno Vlk & Asociados  © 2021