uvod | Moreno Vlk & Asociados - právní kancelář pro domácí i mezinárodní právo

mobil- GSM+420 777 707 768 e-maildotaz@rozvodovepravo.cz  +420 774 641 491
Nacházíte se zde: www.rozvodovepravo.cz  » ROZVODOVEPRAVO  » Úvodní stránka  » uvod

uvod

Moreno Vlk & Asociados - rozvodové právo

 

Citlivé téma. Rozvod a rodinné vztahy, vztahy k dětem. Alimentační povinnosti, vypořádání majetku. A řada dalších aspektů, které Vás mohou zajímat a trápit. Advokátní kanceláře Moreno Vlk & Asociados je Váš specialista s dlouholetou tradicí a zkušenostmi.

V tomto krátkém informativním úvodu bychom Vám velice rádi poskytli základní informace o našich zkušenostech na poli rozvodového a rodinného práva a společně s tím Vám tak zároveň poskytli dostatek podnětů k utvoření si dostatečné představy o kvalitách našeho advokátního týmu.

Pokud chcete rozvodu předejít a do manželství teprve vstupujete, jste tu správně. 
Pokud vás čeká rozvod, nebo potřebujete upravit výživné, jste tu také správně.

Poradíme Vám.


 rozvodové právo

 • Obranu proti extrémním alimentům (jak extrémně vysokým, tak extrémně nízkým)
 • Úpravy styku se zaměřením na reálné a dlouhodobě perspektivní úpravy styku a poměrů
 • Rozvodová řízení bez následků v podobě výživného, blokace nemovitostí a podobných situací
 • Řešení rodinného postavení klienta a jeho poměrů, zejména vlastnictví obchodních podílů, akcií a investic
 • Řešení rodinných vztahů s mezinárodních prvkem a soudních řízení ve více zemích
 • Komplexní řešení rodinné situace, poměrů, alimentů, vypořádání majetku
 • Rozvody „citlivé“ – postavením klienta, výší majetku, okolnostmi rodinných poměrů, medializace případu
 • Řešení situací s prvky domácího násilí a předstíraného domácího násilí
 • Statusové otázky rodinných a osobních vztahů, péče o majetek a správu nezletilých, nesvéprávných
 • Komplikované otázky dědictví, závětí a vydědění,
 • Právní vztahy při poručenství a osvojení – zejména vztahy, kdy místo rodičů jednají prarodiče či tety a strýcové

 


 

 

JUDr. Václav Vlk
advokát, partner a spoluzakladatel kanceláře
 
v rámci týmu určuje procesní strategii jednotlivých řízení a poskytuje podporu při řešení nejsložitějších hmotněprávních a procesních otázek, mediálních výstupů a prezentace klienta, specializuje se na obranu u nepřiměřeně vysokého výživného, exekuční problematiku a otázku styku s nezletilými, majetkové vztahy v rodinném právu

JUDr. Klára Doležalová
advokát, partner kanceláře
vedoucí týmu civilního, rodinného a rozvodového práva, s dlouholetou praxí z více než stovky případů rodinného práva, zejména přeshraniční rodinné
vztahy, mezinárodní prvek, otázky výživného a majetkové.

Mgr. Lenka Pánková
advokát, mediátor

změřena na tradiční rozvodovou a rodině právní problematiku s dlouholetou praxí, též na přesahy v trestní oblasti a přestupkové

Mgr. Irena Slavíková
advokát
 
změřena na trestní aspekty a standardní rodině právní problematiku

 

Mgr. Daniela Houdková 
advokát
 
změřena na tradiční rozvodovou a rodině právní problematiku s dlouholetou praxí

Mgr. Jan Pravda 
advokát
 

dlouhodobě se specializuje na procesní zastoupení, tradiční rozvodovou a rodině právní problematiku  

JUDr. Petra Baňáková 
advokát, vedoucí pobočky Bratislava

zaměřuje se zejména na přeshraniční styk  v rodinných věcech mezi Českou republikou, Slovenskem a   Rakouskem,  úpravu poměrů k nezletilým dětem.
 

Veronika Potysz Potyszová 
advokát
 

vyřizuje agendu úpravy poměrů k nezletilým a rozvodovému právu ve Španělském království a dále řízení s prvky mezinárodními mezi Českou republikou, Slovenskem a Śpanělskem, včetně dědických otázek


Alberto Sabador Aybar 

advokát 
procesní specialista,  v rodinném právu s dlouholetou praxí ve Španělsku včetně otázek dědictví, úpravy poměrů a opatrovnictví.
 

 
   

Poskytované služby

Paleta právních a advokátních služeb naší kanceláře pojímá veškerý rozsah problematiky občanského, obchodního, správního,  tresního, mezinárodního i sportovního práva, včetně veškerých extenzí k nim náležejících. Obsah těchto webových stránek je však věnován právu rodinnému a právu rozvodovému a službám námi v této oblasti poskytovaným. Zárukou jejich kvality budiž vysoká profesionalita a erudice našich právníků a široká paleta našich stávajících spokojených klientů.

 

 

 

 

Naše služby z oblasti rozvodového a rodinného práva:

• Zastupování při mimosoudním jednání s protistranou

Komplexní vedení sporu

Koncipování předmanželských smluv a dohod o zúžení společného jmění manželů (dále jen SJM)

Zastupování v rozvodovém řízení včetně sepisu dohod pro tzv. „rozvod dohodou“
   (dohody o úpravě poměrů nezletilých dětí pro dobu a po rozvodu a o vypořádání vzájemných majetkových vztahů
   a práva a povinnosti společného bydlení pro dobu po rozvodu).

Zastupování v řízení o výživné nezletilých dětí, manželů a mezi příbuznými.

Zastupování v řízení o vypořádání společného jmění manželů.

Rozvody s mezinárodním prvkem

Obrana proti extrémním alimentům (jak extrémně vysokým, tak extrémně nízkým)

Řešení situací s prvky domácího násilí

 

 
 

 

Veškeré výše zmíněné služby poskytujeme na území
České republiky, Španělského království, Slovenské republiky
a v neposlední řadě i na některých územích Latinské Ameriky.

Dovolte nám zde na základě naší dlouholeté zkušenosti apelovat na klienty s potenciálním mezinárodním problémem a zdůraznit, že sama znalost španělského jazyka nemůže nikdy nahradit vzdělání a praxi, kterou disponuje advokát z domácího prostředí. Tu nenahradí ani vzájemná spolupráce s advokátními kancelářemi ve španělsky mluvících zemích. Proto zde ještě jednou zdůrazňujeme – konzultujte s námi ihned Vaši věc, jinak můžete očekávat nesmírně závažné následky u na první pohled nevinných právních úkonů a korespondence obecně.

S naší advokátní kanceláří se podobným nesnázím a bezvýchodným situacím vyhnete. Díky tomu, že s námi působí řada zkušených domácích advokátů, advokátů z oblastí Španělska či Latinské Ameriky, jsme schopni poskytovat nejen služby jazykové (jak je tomu u většiny advokátních kanceláří podobného typu), nýbrž i takzvané služby regionální, což znamená, že vždy přesně víme, jaké kroky je v závislosti na daném regionu a tamních zvyklostech potřeba v daném případě podniknout, čímž přímo zamezujeme nejrůznějším potenciálním nepříjemnostem, které by mohly daný případ v negativním smyslu ovlivnit.

V naší advokátní kanceláři neexistuje nic jako paušální ceník služeb, či tabulka standardních platebních úkonů, které bychom zde mohli jednoduše zveřejnit. Je tomu tak z jediného prostého důvodu – veškeré ceny stanovujeme až po individuálních konzultacích a domluvě s našimi klienty. Ubezpečujeme Vás, že odpovídají kvalitě našich právníků. V případě jakýchkoli dotazů nás přesto neváhejte kontaktovat na kterémkoli z telefonních čísel uvedených v záložce „kontakt“.

www.moreno-vlk.eu

 

 
   

ROZVODOVÉ PRÁVO

Moreno Vlk & Asociados

 


by NOOFFICE*

Moreno Vlk & Asociados  © 2021