Poskytované služby - článek | Moreno Vlk & Asociados - právní kancelář pro domácí i mezinárodní právo

mobil- GSM+420 777 707 768 e-maildotaz@rozvodovepravo.cz  +420 774 641 491
Nacházíte se zde: www.rozvodovepravo.cz  » ROZVODOVEPRAVO  » Poskytované služby  » Poskytované služby - článek

Poskytované služby - článek

POSKYTOVANÉ SLUŽBY

Paleta právních a advokátních služeb naší kanceláře pojímá veškerý rozsah problematiky občanského, obchodního, správního, trestního, mezinárodního i sportovního práva, včetně veškerých extenzí k nim náležejících. Obsah těchto webových stránek je však věnován právu rodinnému a právu rozvodovému a službám námi v této oblasti poskytovaným. Zárukou jejich kvality budiž vysoká profesionalita a erudice našich právníků a široká paleta našich stávajících spokojených klientů. 

Naše služby z oblasti rozvodového a rodinného práva:

• Zastupování při mimosoudním jednání s protistranou

Komplexní vedení sporu

Koncipování předmanželských smluv a dohod o zúžení společného jmění manželů (dále jen SJM)

Zastupování v rozvodovém řízení včetně sepisu dohod pro tzv. „rozvod dohodou“    (dohody o úpravě poměrů nezletilých dětí pro dobu a po rozvodu a o vypořádání vzájemných majetkových vztahů    a práva a povinnosti společného bydlení pro dobu po rozvodu).

Zastupování v řízení o výživné nezletilých dětí, manželů a mezi příbuznými.

Zastupování v řízení o vypořádání společného jmění manželů.

Rozvody s mezinárodním prvkem

Obrana proti extrémním alimentům (jak extrémně vysokým, tak extrémně nízkým)

Řešení situací s prvky domácího násilí

 

Veškeré výše zmíněné služby poskytujeme na území
České republiky, Španělského království, Slovenské republiky a v neposlední řadě i na některých územích Latinské Ameriky.

Dovolte nám zde na základě naší dlouholeté zkušenosti apelovat na klienty s potenciálním mezinárodním problémem a zdůraznit, že sama znalost španělského jazyka nemůže nikdy nahradit vzdělání a praxi, kterou disponuje advokát z domácího prostředí. Tu nenahradí ani vzájemná spolupráce s advokátními kancelářemi ve španělsky mluvících zemích. Proto zde ještě jednou zdůrazňujeme – konzultujte s námi ihned Vaši věc, jinak můžete očekávat nesmírně závažné následky u na první pohled nevinných právních úkonů a korespondence obecně.

S naší advokátní kanceláří se podobným nesnázím a bezvýchodným situacím vyhnete. Díky tomu, že s námi působí řada zkušených domácích advokátů, advokátů z oblastí Španělska či Latinské Ameriky, jsme schopni poskytovat nejen služby jazykové (jak je tomu u většiny advokátních kanceláří podobného typu), nýbrž i takzvané služby regionální, což znamená, že vždy přesně víme, jaké kroky je v závislosti na daném regionu a tamních zvyklostech potřeba v daném případě podniknout, čímž přímo zamezujeme nejrůznějším potenciálním nepříjemnostem, které by mohly daný případ v negativním smyslu ovlivnit.

www.moreno-vlk.eu

 by NOOFFICE*

Moreno Vlk & Asociados  © 2021