Zkušenosti v oboru rodinného a rozvodového práva | Moreno Vlk & Asociados - právní kancelář pro domácí i mezinárodní právo

mobil- GSM+420 777 707 768 e-maildotaz@rozvodovepravo.cz  +420 774 641 491
Nacházíte se zde: www.rozvodovepravo.cz  » ROZVODOVEPRAVO  » O nás  » Zkušenosti v oboru rodinného a rozvodového práva

Zkušenosti v oboru rodinného a rozvodového práva

Zkušenosti v oboru rodinného a rozvodového práva

JUDr. Klára Doležalová
advokát, partner kanceláře

vedoucí týmu civilního, rodinného a rozvodového práva, s dlouholetou praxí z více než stovky případů rodinného práva, zejména přeshraniční rodinné vztahy, mezinárodní prvek, otázky výživného a majetkové.

Mgr. Lenka Pánková
advokát, mediátor

zaměřena na tradiční rozvodovou a rodině právní problematiku s dlouholetou praxí, též na přesahy v trestní oblasti a přestupkové

Mgr. Irena Slavíková
advokát

zaměřena na trestní aspekty a standardní rodině právní problematiku

Mgr. Daniela Houdková 
advokát
zaměřena na tradiční rozvodovou a rodině právní problematiku s dlouholetou praxí

 

JUDr. Václav Vlk
Partner/zakladatel
Doménou jeho praxe v rodinném právu je otázka extrémně vysoké/nízké výživné, exekuční a majetkové spory rodinné oblasti, vztahy při vypořádání SJM, otázky styku a péče o nezletilé, speciální statkové otázky, zastoupení v otázkách správy majetku osvojených nezletilých, opatrovnictví či poručnictví. Otázky zvláštních úprav styku s nezletilými a výchovných opatření, neshod ohledně podstatných záležitostí nezletilých, správy majetku nezletilých a jejich právních jednání.by NOOFFICE*

Moreno Vlk & Asociados  © 2021