O advokátní kanceláři Moreno Vlk & Asociados | Moreno Vlk & Asociados - právní kancelář pro domácí i mezinárodní právo

mobil- GSM+420 777 707 768 e-maildotaz@rozvodovepravo.cz  +420 774 641 491
Nacházíte se zde: www.rozvodovepravo.cz  » ROZVODOVEPRAVO  » O nás  » O advokátní kanceláři Moreno Vlk & Asociados

O advokátní kanceláři Moreno Vlk & Asociados

O nás

Mezinárodní advokátní kanceláře Moreno Vlk & Asociados.
30 let praxe a zkušeností.

Kdo jsme a jaké jsou naše zkušenosti na poli advokacie?

Naše advokátní kancelář je v současné době tvořena týmem více než dvaceti vysoce kvalifikovaných právníků a účetních zaměstnanců, kteří své profesionální právní služby momentálně poskytují až ve třech cizojazyčných oblastech světa.

Ročně řešíme v ČR přes 50 rozvodových a rodinných věcí. Naší výhodu je multidisciplinární působnost a odpovídající servis pro klienta. Vždy je zde někdo pro Vás a Vaše starosti, vzájemné zastoupení, práce v týmech. Nepotřebujete a nemáte jen jednoho právníka ale tým, který na Vaší kauze pracuje. Můžete si u nás dopřát, že se necháte hýčkat kvalitou a šíří služeb. Máme pro to prostor i personální obsazení.

Naše názory jsou přijímány na odborných konferencích, v odborném i denním tisku. Utváříme judikaturu ve věcech našich klientů. Věříme, že Vám zde nabyté informace budou k co největšímu užitku a těšíme se na případnou spolupráci.


 

Jaké služby poskytujeme?

Paleta právních a advokátních služeb naší kanceláře pojímá veškerý rozsah problematiky občanského, obchodního, správního, trestního, mezinárodního i sportovního práva, včetně veškerých extenzí k nim náležejících.

V následujícím textu tedy přinášíme stručný přehled našich služeb z oblasti rodinného a rozvodového práva:

  • Zastupování při mimosoudním jednání s protistranou
  • Komplexní vedení sporu
  • Koncipování předmanželských smluv a dohod o zúžení společného jmění manželů (dále jen SJM)
  • Zastupování v rozvodovém řízení včetně sepisu dohod pro tzv. „rozvod dohodou“ (dohody o úpravě poměrů nezletilých dětí pro dobu a po rozvodu a o vypořádání vzájemných majetkových vztahů a práva a povinnosti společného bydlení pro dobu po rozvodu).
  • Zastupování v řízení o výživné nezletilých dětí, manželů a mezi příbuznými.
  • Zastupování v řízení o vypořádání společného jmění manželů.
  • Složité rozvody
  • Rozvody s mezinárodním prvkem
  • Obrana proti extrémním alimentům (jak extrémně vysokým, tak extrémně nízkým)
  • Řešení situací s prvky domácího násilí

Veškeré výše zmíněné služby poskytujeme na území České republiky, Španělského království, Slovenské republiky a v neposlední řadě i na některých územích Latinské Ameriky.

Jak to vypadá v praxi?

Advokátní kancelář Moreno Vlk & Asociados je spolehlivým a důvěryhodným partnerem pro řešení tak těžkých životních situací, jakými mohou být právě i četné spory a rozepře spadající do oblasti rodinného a rozvodového práva.


Značná část lidí se často (nejen jednou za život) dostane do situace, která již zkrátka není slučitelná s manželským životem. V takovémto okamžiku si ze všeho nejvíce přejí, aby se vše potřebné vyřešilo v co možná nejkratším čase a za účasti co možná nejmenšího počtu přihlížejících a s co nejmenšími časovými, finančními, ale zejména také emočními náklady. V takovýchto momentech naši klienti oceňují takový přístup, kdy je pečlivě nasloucháno jejich problémům, je provedena důsledná právní analýza s důrazem na eliminaci veškerých rizik a s cílem poskytnout klientovi potřebnou pomoc rychle a efektivně. Přesně takový druh právní pomoci můžete očekávat v naší advokátní kanceláři, která si své dobré jméno buduje nejenom na vysoké profesionalitě a erudici svých členů, nýbrž i na osobních investicích a energickém přístupu k dané problematice.

Naše advokátní kancelář je navíc výbornou volbou pro řešení rodinných vztahů s mezinárodním prvkem a případných soudních sporů z těchto vztahů vyvozených. Díky špičkové znalosti španělského jazyka (na úrovni rodilých mluvčích), práva a regionálních zvyklostí Pyrenejského poloostrova a Latinské Ameriky jsme schopni předcházet nesmírně závažným komplikacím i u na první pohled nevinných právních úkonů a mezinárodní korespondence obecně.

V případě, že Vás obsah výše uvedeného textu zaujal natolik, že uvažujete o navázání partnerského vztahu s naší advokátní kanceláří, kontaktujte nás prosím prostřednictvím některého z údajů uvedených v záložce „kontakt“ na těchto webových stránkách.

 

Na spolupráci s Vámi se těší
MVA


Čím se řídí advokátní kancelář Moreno Vlk & Asociados

Naše dosavadní výsledky nás zavazují.

Kancelář se pravidelně umisťuje na předních příčkách v rámci soutěže Právnická firma roku a je doporučována jako právnická firma v top třiceti právnických firmách v České republice. V oblasti rodinného práva a rodinného práva s mezinárodním prvkem dosahuje advokátní kancelář mimořádných výsledků. Klademe důraz na absolutní loajalitu ke klientovi, absolutní dodržování advokátní mlčenlivosti a důsledné hájení zájmů klienta. Řídíme se pravidlem spokojeného klienta. Velmi prostě a naprosto zásadně.

Advokátní kancelář Moreno Vlk & Asociados je spolehlivým a důvěryhodným partnerem pro řešení tak těžkých životních situací, jakými mohou být právě i četné spory a rozepře spadající do oblasti rodinného a rozvodového práva. Značná část lidí se často (nejen jednou za život) dostane do situace, která již zkrátka není slučitelná s manželským životem. V takovémto okamžiku si ze všeho nejvíce přejí, aby se vše potřebné vyřešilo v co možná nejkratším čase a za účasti co možná nejmenšího počtu přihlížejících a s co nejmenšími časovými, finančními, ale zejména také emočními náklady. V takovýchto momentech naši klienti oceňují takový přístup, kdy je pečlivě nasloucháno jejich problémům, je provedena důsledná právní analýza s důrazem na eliminaci veškerých rizik a s cílem poskytnout klientovi potřebnou pomoc rychle a efektivně. Přesně takový druh právní pomoci můžete očekávat v naší advokátní kanceláři, která si své dobré jméno buduje nejenom na vysoké profesionalitě a erudici svých členů, nýbrž i na osobních investicích a energickém přístupu k dané problematice.

Naše advokátní kancelář je navíc výbornou volbou pro řešení rodinných vztahů s mezinárodním prvkem a případných soudních sporů z těchto vztahů vyvozených. Díky špičkové znalosti španělského jazyka (na úrovni rodilých mluvčích), práva a regionálních zvyklostí Pyrenejského poloostrova a Latinské Ameriky jsme schopni předcházet nesmírně závažným komplikacím i u na první pohled nevinných právních úkonů a mezinárodní korespondence obecně.

Zkušenosti v oboru rodinného a rozvodového práva

JUDr. Václav Vlk Partner/zakladatel Doménou jeho praxe v rodinném právu je otázka extrémně vysoké/nízké výživné, exekuční a majetkové spory rodinné oblasti, vztahy při vypořádání SJM, otázky styku a péče o nezletilé, speciální statkové otázky, zastoupení v otázkách správy majetku osvojených nezletilých, opatrovnictví či poručnictví. Otázky zvláštních úprav styku s nezletilými a výchovných opatření, neshod ohledně podstatných záležitostí nezletilých, správy majetku nezletilých a jejich právních jednání.

JUDr. Klára Doležalová advokát, partner kanceláře vedoucí týmu civilního, rodinného a rozvodového práva, s dlouholetou praxí z více než stovky případů rodinného práva, zejména přeshraniční rodinné vztahy, mezinárodní prvek, otázky výživného a majetkové.

Mgr. Lenka Pánková advokát, mediátor zaměřena na tradiční rozvodovou a rodině právní problematiku s dlouholetou praxí, též na přesahy v trestní oblasti a přestupkové

Mgr. Irena Slavíková advokát zaměřena na trestní aspekty a standardní rodině právní problematiku

Mgr. Daniela Houdková  advokát zaměřena na tradiční rozvodovou a rodině právní problematiku s dlouholetou praxí

 by NOOFFICE*

Moreno Vlk & Asociados  © 2021